Kto przeprowadza badania sprawozdań finansowych i jak się do tego przygotować?

Ponieważ badania sprawozdania ma na celu obiektywną ocenę kondycji firmy, musi zostać przeprowadzone przez pomioty niezależne. Kto zajmuje się audytem księgowym? Do czego ma prawo w trakcie badania sprawozdań finansowych? Jak się do nich przygotować i o czym warto pamiętać?

 

spotkanie biznesmenów

Kto przeprowadza badania sprawozdań finansowych?

Zgodnie z art. 66 ustawy o rachunkowości, organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki wybiera podmiot, który zajmie się badaniem – chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru. W każdym wypadku audyt księgowy przeprowadza tylko biegły rewident.

W toku swoich działań będzie miał dostęp do ksiąg rachunkowych oraz dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów, oraz wszelkich innych dokumentów. Kierownik zobowiązany jest do udzielenia wyczerpujących informacji, wyjaśnień i oświadczeń niezbędnych do sporządzenia sprawozdania z badania.

Jak przygotować się do badania sprawozdań finansowych?

Zaznaczmy, że biegły rewident jest uprawniony, z upoważnienia kierownika, do uzyskania informacji związanych z przebiegiem badania od kontrahentów badanej jednostki, w tym także od banków i jej doradców prawnych. O pewnej finansowej dyscyplinie należy zatem pamiętać cały czas. Badanie ma w końcu na celu pełne i szczere zbadania kondycji finansowej firmy – ona sama może dużo na nim skorzystać, więc warto dobrze się do niej przygotować.

Aby dostarczyć biegłemu rewidentowi przydatnych informacji, warto samemu wcześniej uporządkować i zapoznać się z dokumentacją. To dobry moment, żeby przeanalizować przyjętą przez nasze przedsiębiorstwo politykę rachunkowości – być może wymaga pewnych zmian. Skontrolowanie stanu ksiąg rachunkowych – ich bezbłędności i ciągłości – to kolejna ważna kwestia. Jeżeli księgowość firmy prowadzona jest na zasadzie outsourcingu księgowego, wszystkim tym zajmie się księgowy, ale na pewno będzie potrzebował pomocy kierownika w celu zebrania wszystkich potrzebnych informacji.