Audyt księgowy


kobieta w biurze

W naszej firmie za audyt księgowy odpowiada wykwalifikowany zespół ekspertów mających ogromne doświadczenie we współpracy z firmami i spółkami o różnym charakterze. Klienci, którzy powierzyli nam to zadanie, mogą mieć pewność, że ich projektem zajmują się najlepsi pracownicy, którzy czuwają nad najwyższą jakością wniosków z przeprowadzonego audytu finansowego. Z naszych usług warto skorzystać, planując między innymi zbycie udziałów w spółce. Profesjonalne badanie finansowe może stanowić podstawę sprzedaży udziałów.

 

Jak wygląda audyt księgowy?

Na samym początku współpracy wsłuchujemy się w indywidualne potrzeby i oczekiwania naszych Klientów. Niezależnie od tego, czy podstawową motywacją badania jest planowane zbycie udziałów w spółce, czy uwiarygodnienie własnej firmy w oczach potencjalnego inwestora, nasz tryb pracy dopasowujemy do oczekiwań Klienta. Na każdym etapie realizacji projektu pozostajemy z nim w kontakcie, na bieżąco odpowiadając na wszystkie pytania pojawiające się w trakcie audytu księgowego.

Korzystając z doświadczenia i specjalistycznej wiedzy w dziedzinie rachunkowości i finansów, przeprowadzamy kontrolę sprawozdań finansowych. Badamy m.in. poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych, sposobu rejestracji wykonywanych operacji gospodarczych i procedur podatkowych. Na podstawie wykonywanych audytów księgowych rekomendujemy obszary wymagające usprawnienia i oferujemy przeprowadzenie działań koniecznych dla podniesienia bezpieczeństwa i efektywności podatkowej. Dzięki rzetelności, sprawnej i obiektywnej ocenie funkcjonowania finansów firmy oraz trafnym rozpoznaniu potrzeb Klienta, a także specyfiki konkretnej branży, zapewniamy wysoką skuteczność działań.

 

Kiedy skorzystać z audytu finansowego?

Zlecenie przeprowadzenia audytu finansowego pozwala zyskać pewność poprawności wykonywanych przez firmę operacji finansowych, podatkowych i kadrowych. Wykonanie w firmie audytu finansowego stawia przedsiębiorcę w korzystnym świetle jako rzetelnego partnera biznesowego. Z naszych usług korzystają Klienci planujący zbycie udziałów w spółce. Poza szczegółową kontrolą finansów i procedur w firmie, jaką zapewnia przeprowadzenie audytu księgowego, przedsiębiorca zyskuje również cenne wskazówki odnośnie strategii zarządzania i optymalizacji podatkowej. Zawarte w raporcie wnioski pozwalają udzielić odpowiedzi na pytanie o to, jak efektywniej zarządzać firmą. Dają również pełną informację na temat opłacalności planowanych inwestycji i otwierają możliwość zoptymalizowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

 


Jakie korzyści daje audyt finansowy?

Separator

Zlecenie przeprowadzenia audytu finansowego pozwala zyskać pewność poprawności wykonywanych przez firmę operacji finansowych, podatkowych i kadrowych. Wykonanie w firmie audytu finansowego stawia przedsiębiorcę w korzystnym świetle, uwiarygadniając go, jako rzetelnego partnera biznesowego. Poza szczegółową kontrolą finansów i procedur w firmie, jaką zapewnia przeprowadzenia audytu, przedsiębiorca zyskuje również cenne wskazówki odnośnie strategii zarządzania i optymalizacji podatkowej. Zawarte w raporcie wnioski pozwalają udzielić odpowiedzi na pytanie o to, jak efektywniej zarządzać firmą. Dają również pełną informację na temat opłacalności planowanych inwestycji i otwierają możliwość zoptymalizowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.