Legalizacja pobytu cudzoziemców


kobieta na lotnisku

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Warszawie. Obsługujemy Klientów w trzech językach: ukraińskim, rosyjskim oraz polskim. Oferujemy profesjonalną pomoc formalną w kwestiach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców oraz otrzymywaniem zezwolenia na pracę cudzoziemca w Polsce. Naszym Klientom szczegółowo objaśniamy zawiłości prawne związane z pobytem stałym, tymczasowym, a także z pozostałymi kwestiami dotyczącymi legalizacji pobytu cudzoziemców w kraju. Zapewniamy sprawną komunikację i organizację wszystkich formalności związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Warszawie.

 

Jak wygląda pomoc w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce?

Gwarantujemy pomoc w uzyskaniu karty pobytu, zapewniając pośrednictwo w kontaktach z urzędami i organami administracyjnymi. Do dyspozycji naszych Klientów pozostajemy na każdym etapie legalizacji pobytu cudzoziemców, zapewniając bieżące wsparcie organizacyjne. Informujemy o postępach w procedurze, formalnościach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, a także o dalszych kwestiach dotyczących zezwolenia na pracę cudzoziemca w kraju. Szczegółowo przestrzegamy wszystkich terminów, dlatego w każdej sytuacji mają Państwo pewność, że wszystkie dokumenty będą dostarczone na czas do właściwych urzędów.

Obcokrajowiec może pracować w Polsce na podstawie następujących dokumentów:

  • zezwolenie na pracę,
  • zezwolenie na pracę sezonową,
  • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy),
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Oferujemy również profesjonalną pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy zatrudnienia cudzoziemców – nasi Klienci mogą liczyć na rzetelne porady finansowe, rachunkowe, prawne i księgowe na każdym etapie legalizacji pobytu cudzoziemców w Warszawie.

 


Jakie dokumenty uprawniają do pracy w Polsce?

Separator

Koniecznym do podjęcia krokiem przed rozpoczęciem pracy w Polsce jest uzyskanie pozwolenia na pobyt. Cudzoziemcy posiadający ważny dokument pobytowy uprawniający do podjęcia zatrudnienia w Polsce mogą starać się o pozwolenie na pracę. Dokumenty na podstawie, których obcokrajowiec może pracować w Polsce to:

  • zezwolenie na pracę
  • zezwolenie na pracę sezonową
  • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy),
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.