Co trzeba wiedzieć o mikrorachunku?

W ramach nowelizacji Ordynacji podatkowej z 2019 r. możliwe stało się regulowanie części należności na mikrorachunek – zamiast na różne rachunki różnych urzędów skarbowych. Inną stosowaną nazwą jest Indywidualny Rachunek Podatkowy. W tym artykule omawiamy tę konstrukcję prawa podatkowego oraz wskazujemy na istotne informacje z nią związane.

 

wyciąg z banku

Czym jest mikrorachunek?

Podstawowe kwestie mikrorachunku reguluje Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 61b, mikrorachunek to rachunek bankowy urzędu skarbowego albo indywidualny rachunek podatkowy identyfikujący podatnika, płatnika lub urząd skarbowy, za pomocą którego dokonywane są na rachunek urzędu skarbowego wpłaty podatków, opłat oraz niektórych innych nieopodatkowanych należności budżetowych.

Jest to stosunkowo nowe rozwiązanie dotychczasowej niedogodności wynikającej z konieczności wpłacania różnego rodzaju należności – podatków dochodowych, VAT-u, i innych – na różne rachunki właściwych urzędów. Dzięki Indywidualnemu Rachunkowi Podatkowemu podatnicy i płatnicy podatku mogą zapłacić wykorzystując indywidualny rachunek podatkowy. Do innych zalet należy fakt, że numer takiego rachunku jest stały, niezależnie od zmian po stronie podatnika czy urzędu.

 

Jak uzyskać mikrorachunek?

Kolejną zaletą mikrorachunku jest fakt, że nie trzeba składać wniosków o utworzenie mikrorachunku lub o uzyskanie jego numeru. Aby uzyskać mikrorachunek, należy skorzystać z portalu podatkowego. Jego numer zostaje udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, po podaniu PESEL-u albo NIP-u. Biuro rachunkowe pomoże w uzyskaniu mikrorachunku oraz udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące płacenia podatków za jego pomocą.

Należy pamiętać, że tylko świadczenia wymienione w rozporządzenia ministra finansów publicznych mogą być wpłacane na mikrorachunek. Wszystkie inne należności należy regulować w dotychczas obowiązujący sposób. Ponadto jeżeli chodzi o nadpłaty, zwroty dokonywane są bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przed podatnika, a nie na mikrorachunek.